Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Účetnictví a finanční řízení podniku (1UC)

Související stránky

Garant: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Katedra manažerského účetnictví

Charakteristika vedlejší specializace:

Cílem vedlejší specializace je navázat na základní znalosti studentů z oblasti účetnictví a prohloubit je ve specializovaných kurzech, věnovaných problematice finančního, daňového a manažerského účetnictví. Specializace klade důraz na rozvoj vlastního účetního myšlení s cílem vytvořit vědomostní předpoklady pro efektivní zpracování a interpretaci účetních informací, pro široké využití těchto informací různými skupinami uživatelů a pro zajištění kvalitních komunikačních vazeb mezi těmito dvěma skupinami odborníků. Znalosti získané ve specializaci spoluvytváří základ profesní způsobilosti účetních, controllerů a dalších účetně zaměřených odborníků; jsou však vysoce důležité i pro řídicí pracovníky na všech úrovních podnikového managementu i pro ty, kteří se chtějí věnovat vlastnímu podnikání.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku.

Kapacita na semest: Neomezena

Povinné předměty – 18 kreditů

Ident

Název předmětu

ECTS

h

1FU407

Finanční účetnictví pro VS

6

4

1MU413

Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci*

6

4

1MU408

Daně v účetnictví ČR II

6

4

Volitelné předměty – 12 kreditů

Ident

Název předmětu

Ident

Název předmětu

1FP403

Oceňování nemovitostí

1FU505

Auditing

1FP404

Dividendová politika a krátkodobý finanční management

1FU571

Konsolidovaná účetní závěrka

1FP405

Základy oceňování podniku

1MU400

Počítačem integrované řízení podniku

1FP419

Oceňování podniku (v němčině)

1MU406

Bankovní controlling

1FP424

Finanční řízení koncernu

1MU407

Strategicky orientované manažerské účetnictví

1FU403

Využití ICT ve finančním účetnictví

1MU408

Exekutivní informační systémy

1FU440

Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastn. transakcí

1MU409

Controlling v nevládních neziskových organizacích

1FU480

Bilanční a účtové teorie

1MU502

Finanční analýza a řízení (francouzsky)

1FU486

Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví

1MU504

Strategické řízení (anglicky)

Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

* Předmět 1MU403 se uznává místo povinného předmětu 1MU413; není možné zapsat oba tyto předměty.