Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Učitelství odborných ekonomických předmětů (1UP)

Související stránky

Garant: Ing. Alena Králová, Ph.D.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Charakteristika vedlejší specializace:

Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce učitele ekonomických předmětů na středních školách, zejména obchodních akademiích, vyžadují, aby učitel těchto předmětů měl vysokoškolské odborné ekonomické a pedagogické vzdělání. Tuto kvalifikaci může student získat také absolvováním vedlejší studijní specializace Učitelství odborných ekonomických předmětů. Jde o systém přípravy učitelů, který v obdobné formě existuje i v řadě západních zemí.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy.

Kapacita na semestr: Neomezena

Požadavky na absolvování:

Povinné předměty – 30 kreditů

Ident

Název předmětu

ECTS

h

1DP418

Pedagogická psychologie

6

4

1DP419

Pedagogika

6

4

1DP505

Didaktika ekonomických předmětů

6

4

1DP506

Didaktika ekonomiky s praxí

6

4

1DP507

Didaktika účetnictví s praxí

6

4

Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky (z Pedagogické psychologie, Pedagogiky, Didaktiky ekonomických předmětů). Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci. Více informací zde