Tvorba rozvrhu – bakalářské studium

Předměty pro studium v 1. semestru (rozvrh) budou studentům stanoveny fakultou a každý student najde svůj rozvrh v portálu studenta. Tento rozvrh by neměl být studenty nijak upravován a měněn, změnami ztratí studenti prioritu zapsaných předmětů v InSIS a jejich zápis nemusí být akceptován. Předpokládáme vytvoření rozvrhu na zimní semestr v průběhu letních prázdnin.

Každý student si musí poté, až mu bude stanoven rozvrh fakultou (tento rozvrh by studenti něměli nijak upravovat, jimi navržené změny by nemusely být při zápisech předmětů systémem InSIS akceptovány), individuálně zaregistrovat  pouze výuku anglického jazyka a tělesné výchovy. Před registrací výuky anglického jazyka je třeba prostudovat fakultní pravidla pro studium jazykových předmětů, která jsou rovněž uvedena v brožurkách pro studenty, které jsou k dispozici na webu fakulty. Informace k registraci tělesné výchovy naleznete na stránkách Centra pro tělesnou výchovu a sport – CTVS.

Studenti, kteří byli přijati ke studiu na základě odvolání proti rozhodnutí a nepříjetí si musí vytvořit po svém přijetí rozvrh sami. Předměty je třeba zaregistrovat prostřednictvím InSIS do konce srpna (přesný termín je vždy uveden v harmonogramu fakulty).