Tvorba rozvrhu – bakalářské studium

Předměty pro studium v 1. semestru (rozvrh) budou studentům stanoveny fakultou a každý student najde svůj rozvrh v portálu studenta. Tento rozvrh by neměl být studenty nijak upravován a měněn, změnami ztratí studenti prioritu zapsaných předmětů v InSIS a jejich zápis nemusí být akceptován. Předpokládáme vytvoření rozvrhu na zimní semestr akademického roku 2020/2021 v průběhu letních prázdnin, o vytvoření rozvrhu budou studenti informování v aktualitách na webu fakulty a zároveň na této webové stránce.

Každý student si musí poté, až mu bude stanoven rozvrh fakultou, individuálně zaregistrovat  pouze výuku anglického jazyka a tělesné výchovy. Před registrací výuky anglického jazyka je třeba prostudovat fakultní pravidla pro studium jazykových předmětů, která jsou rovněž uvedena v brožurkách pro studenty, které jsou k dispozici na webu fakulty. Informace k registraci tělesné výchovy naleznete na stránkách Centra pro tělesnou výchovu a sport – CTVS.