Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Účetní poradce

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví na základě smlouvy se společností MBM Trans umožňuje studentům a zaměstnancům přístup k poradenskému systému Účetní poradce, který je po obsahové stránce tvořen Svazem účetních a po stránce softwarové realizován společností MP-Soft..

Účetní poradce

Poradenský systém Účetní poradce je především obrovským množstvím informací, zpracovaných přehlednou formou, využitelných při práci každého ekonoma, účetního, auditora, daňového poradce atp. Je to nejenom databáze právních předpisů, norem, standardů a metodických pokynů, ve kterých lze velmi snadno a efektivně vyhledávat tak, abyste se bez listování nejrůznějšími příručkami a právními normami nebo složitého vyhledávání na Internetu dostali okamžitě přesně k těm informacím, které právě potřebujete, ale obsahuje navíc i účetní a daňovou metodiku.

V systému naleznete přes 4 500 výkladů řešených formou otázek a odpovědí odborníků Metodické sekce Svazu účetních, z oblasti účetnictví a daní, podrobné monotematické výkladové manuály a komentáře, doporučené účtové rozvrhy, judikáty, mezinárodní předpisy týkající se účetnictví nebo daní a další odborné informace. Dále Účetní poradce obsahuje kompletní soubor právních předpisů souvisejících s podnikáním, účetnictvím a daněmi, publikovaných ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku a ostatních registrovaných médiích. V systému jsou k dispozici plná znění legislativních předpisů, aktuálně vždy k zvolenému datu. Legislativa, výklady formou otázek a odpovědí, výkladové manuály a ostatní metodika jsou v systému softwarově propojeny více než 350 000 vazbami, které vám umožní jakoukoli citaci získat okamžitě – bez dalšího hledání.

Velkou předností je snadné a velmi rychlé vyhledání požadovaných informací. Kapitoly jsou přehledně kategorizovány a řazeny, což usnadňuje orientaci při jejich procházení. K dispozici je také funkce „Změny“, která nám umožní jasně a na první pohled rozpoznat změny u předpisů, které byly novelizovány. Díky možnosti automatické aktualizace po internetu je zajištěna aktuálnost a kompletnost informačního obsahu.

Z dalších výhod :

  • 15 odborných manuálů k vybraným komplexním tématům
  • přehledné rejstříky předpisů
  • výkladový rejstřík ekonomických pojmů
  • jednoduché ovládání
  • automatické aktualizace po Internetu
  • aktualizace na médiu
  • stavebnicové rozšiřování základního systému
  • fulltextové vyhledávání slov, slovních spojení a frází

Účetní poradce je nabízen v různých verzích základního systému, případně je možné ho doplnit o specializované moduly Kapitálový trh, Majetek, Mezinárodní regulace účetnictví a daní, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a Účetní a daňová judikatura.

Přístup k poradenskému systému Účetní poradce

Počítačové učebny: Application explorer/Informační zdroje/Účetní poradce

Zaměstnanci: Y:/W32/Menu/Informační zdroje/Účetní poradce

Poradenský systém Účetní poradce si mohou studenti zakoupit i pro osobní použití za zvýhodněných podmínek, podrobnější informace....

Účetní poradce pro správu měst a obcí

Účetní poradce pro správu měst a obcí je nový specializovaný informační systém navržený pro podporu účetní reformy v oblasti veřejných financí, která byla zahájena v roce 2010.

Tato nová verze osvědčeného poradenského systému je určena speciálně pro územní samosprávné celky, městské a obecní úřady, příspěvkové organizace, školy a zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem je kraj nebo obec, a další vybrané účetní jednotky. Účetní poradce pro správu měst a obcí Vám přináší nové možnosti při studiu aktuální metodiky, výkladů, judikatury, právních předpisů z oblasti daňové, hospodářské a účetní zaměřené na problematiku územně samosprávných celků a změn platných od 1. ledna 2010. Velmi významnou součástí je i převodový můstek pro zapracování změn stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb.

 

Více informací o jednotlivých produktech, možnost stažení demo verzí i možnost nákupu naleznete na www.mbm.cz.