Jak si vybrat školu, fakultu a studijní program

Podstatné informace o škole a studiu na fakultě včetně charakteristiky studijních programů a statistik uplatnění naleznete v brožurce pro zájemce o studium.

Detailnější informace o studiu včetně přesných studijních plánů jednotlivých programů naleznete v brožurce pro nastupující studenty.

Co vzít v úvahu při výběru vysoké školy?

Vysokoškolské  vzdělání je při hledání zaměstnání stále velkou výhodou a u mnoha pracovních pozic patří mezi samozřejmé požadavky. Jenže doba, kdy stačilo mít „jakýkoliv“ titul, už je dávno pryč. Zaměstnavatelé stále více přihlížejí k prestiži absolvované fakulty i k praktické využitelnosti studijního programu.

Bude mě studium bavit?

Naše rada: Nevybírejte školu jen citem či dojmem. Podívejte se na stránky fakulty, na informace o jednotlivých studijních programech, na studijní plány a sylaby jednotlivých předmětů – dozvíte se více o náplni a organizaci studia. Zajděte na Den otevřených dveří, veletrh Gaudeamus nebo si domluvte individuální konzultaci. Kontaktujte někoho, kdo vámi vybranou školu studuje nebo již absolvoval – popíše vám bez příkras, jak se věci mají.

Informace o naší fakultě:

Seženu jako absolvent zaměstnání, které mne uživí?

Můžete tři nebo pět let studovat úžasně zajímavý studijní program, ale k čemu vám to bude, když poté nenajdete v daném oboru práci. Ještě před odesláním přihlášky se proto zajímejte o možnosti uplatnění v oboru. Středisko vzdělávací politiky UK každý rok zveřejňuje statistiku nezaměstnanosti absolventů podle fakult. Můžete si také na Jobs.cz cvičně zobrazit pracovní nabídky v oboru, o kterém uvažujete. Splňují nabízené pozice vaše představy o budoucím povolání?

Za naši fakultu můžeme konstatovat, že nezaměstnanost absolventů je prakticky nulová, každý absolvent nachází  dle výzkumů fakulty bez problémů uplatnění. Většina studentů pracuje v oboru již po dobu studia (na navazujícím magisterském studiu odhadujeme, že nejméně 80 % studentů, v rámci bakalářského studia je to asi o trochu méně, zejména na počátku studia) a po absolvování již má zajištěné pracovní místo.

Kam se vydat za studiem?

Snažit najít školu co nejblíže bydliště, nebo volit studium zejména podle studijního programu a  kvality? Jaké je vybavení školy? Najdu v místě studia ubytování? I odpovědi na tyto otázky je třeba uvážit.

Vysoká škola ekonomická disponuje velice kvalitním studijním prostředím, samozřejmostí jsou moderně vybavené učebny, rychlá WiFi, špičkově vybavená ekonomická knihovně s více něž 430 tisíci knihami, v areálu školy je studentská menza, dvě restaurace a kavárna, škola rovněž disponuje moderními sportovišti a studenti si mohou zvolit ze široké nabídky sportovních aktivit. Ubytování studentů VŠE je zajištěno na kolejích, jejichž kapacita je plně dostačující pro všechny zájemce. Virtuální prohlídku školy můžete absolvovat zde.

Jsme připravení vám pomoci…

Chcete se poradit přímo se studenty naší fakulty?

Kontakt získáte prostřednictvím studentské tajemnice.

Chcete se poradit o obsahu a vhodnosti studijního programu?

Neváhejte oslovit garanta studijního programu o který máte zájem.

Máte problém s podáním přihlášky? Nevíte si rady?

Kontaktujte naší studijní referentku paní Janu Stehlíkovou prostřednictvím e-mailu: stehliko@vse.cz