Den otevřených dveří FFÚ

 1. Kdy se konal?
  25. ledna 2022

   

 2. Kde se konal?
  online na YouTube

 3. Co se dozvíte?
  vše o přijímačkách, studijních programech, studiu a uplatnění absolventů

 4. Kdo tam bude?
  děkan fakulty s proděkany, garanti studijních programů a zástupci studentů

 5. Odpovíte na dotazy?
  v aplikaci Sli.do

 6. Jak to vypadá ve škole?
  videoprohlídka školy

Dotazy můžete zadávat online v průběhu vysílání nebo i předem prostřednictvím aplikace: https://sli.do/FFU

Upoutávka na Den otevřených dveří FFÚ 2022

Společný den otevřených dveří všech fakult celé VŠE v Praze

Kromě fakultního dne otevřených dveří (viz výše) pořádá VŠE v Praze pro zájemce o studium Den otevřených dveří celé VŠE v Praze, na kterém se prezentují všechny fakulty VŠE:

 • úterý 21.12.2021  

Fakultu financí a účetnictví na tomto dni otevřených dveří představí děkan fakulty doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. a proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. a studentská tajemnice děkana Bc. Gabriela Horáková: