Harmonogramy, studijní předpisy a soubory ke stažení

Úřední deska:

Potvrzení o studiu a další dokumenty s digitálním podpisem:

Studenti si nyní mohou v InSIS vygenerovat:

  • elektronické potvrzení o studiu (na aktuální semestr),
  • potvrzení o průběhu studia (pro stávající studenty; absolventy; studenty, jejichž  studium bylo neúspěšně ukončeno),
  • výpis studijních výsledků,
  • potvrzení o ukončení studia (pro absolventy).

Všechny tyto dokumenty jsou dostupné v češtině i v angličtině. Více informací zde.

 

Ostatní soubory a formuláře ke stažení:

1 Obecná žádost
2 Potvrzení o zdravotním stavu – omluvy plnění studijních povinností
3 Žádost o uznání předmětů
4 Žádost o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí
5 Žádost o opravu chybného zápisu hodnocení předmětu
6 Žádost o individuální zápis předmětu
7 Přihláška do mimořádného studia
8 Změna zařazení skupiny předmětu
9 Smlouva o odborné praxi studenta
10 Metodologie kvalifikační práce