Harmonogramy, studijní předpisy a soubory ke stažení

Úřední deska:

Ostatní soubory a formuláře ke stažení:
1 Obecná žádost
2 Potvrzení o zdravotním stavu – omluvy plnění studijních povinností
3 Žádost o uznání předmětů
4 Žádost o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí
5 Žádost o opravu chybného zápisu hodnocení předmětu
6 Žádost o individuální zápis předmětu
7 Přihláška do mimořádného studia
8 Změna zařazení skupiny předmětu
9 Smlouva o odborné praxi studenta

 

10 Metodologie kvalifikační práce