Studentské kluby na FFÚ

Pod záštitou Fakulty financí a účetnictví působí tři studentské spolky: Klub přátel účetnictví, Klub daňařů a Bankéřský klub.

Aktivity klubů jsou podporovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.