Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Habilitační řízení

Související stránky

Fakulta má akreditované dva obory habilitačního a jmenovacího řízení: obor Finance (do 30.11.2023, č.j. MSMT-24968/2015) a obor Účetnictví a finanční řízení (do 30.11.2019, č.j. 29605/2011).

 

 

Informace poskytované v souladu se ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

Habilitační práce každého uchazeče je po celou dobu habilitačního řízení uchazeče k nahlédnutí u referentky pro vědu a výzkum (místnost NB 111) v jejích úředních hodinách. Práce, u které proběhla obhajoba, je zveřejněna níže (nebo je uveden odkaz na záznam v Národní knihovně ČR, pokud již byla zveřejněna) včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby.

 

Uchazeč Obor Zahájení Termín
obhajoby
Práce Posudky oponentů Záznam o průběhu a výsledku obhajoby
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Finance 30.4.2016 2.11.2016 Rozpočtový proces obcí prof. Ochrana, FSV UK

doc. Jahoda, ESF MU

doc. Dlouhý, FIS VŠE

Hlasování hab. komise: 5:0:0

Habilitační přednáška: 2.11.2016

Hlasování VR FFÚ: 30:3:0

Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. Finance 30.11.2015 31. 5. 2017 Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů prof. Kubátová, FFÚ VŠE

doc. Slavíková, FSE UJEP

doc. Stejskal, FES UP

 

Hlasování hab. komise: 5:0:0

Habilitační přednáška: 31.5.2017

Hlasování VR FFÚ: 28:4:0

Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. Finance 29.9.2016 1. 11. 2017 Trhy dluhopisů doc. Brada, FFÚ VŠE

prof. Rejnuš, ESF MU

doc. Tichý, EF VŠB-TU

Hlasování hab. komise: 5:0:0

Habilitační přednáška: 1.11.2017

Hlasování VR FFÚ: 23:10:1

 

Postup pro zjištění medián faktor oboru : Web of Science → Journal Citation Report → karta "Categories By Rank". Pátý sloupec udává Median factor za daný obor. V levé části vybrat rok a oblast; pokud chceme pouze společenské vědy, vybereme SSCI.