Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
IGS FFÚ

Související stránky

Zásady interní grantové soutěže pro projekty zahajované na FFÚ v roce 2018

1) Vykazování publikačních výstupů projektů

Navrhovatelé projektů jsou podle rozhodnutí grantové rady fakulty z února 2016 pro návrhy nových  projektů i pro žádosti o pokračování již schválených projektů a také pro závěrečné zprávy povinni vykazovat vytvořené publikační výstupy v přiložených tabulkách.

  • Do tabulky se uvádí pouze číselná hodnota podle pokynů uvedených ve formulářích. Pokud je třeba ji doložit (viz nadpisy tabulek), přikládá se ke zprávě kopie potřebného dokladu.
  • Tabulky (podepsané) i případné kopie dokladů se dodávají při odevzdání zprávy referentce pro VaV FFÚ.

Vyšlé publikace je nutno vkládat průběžně skrze referentku pro VaV do publikační databáze PC VSE:

Výstupy z této databáze používá grantová rada ke kontrole projektů.

2) Nové projekty IGA 2018:

Úprava publikační činnosti v CV Úprava publikační činnosti v CV navrhovatele či člena týmu (na 10-15 kusu) je doporučení, na FFÚ nejde o povinnost. Podrobný návod na přípravu projektu (a úpravu CV – slide 14 a dále) je v této prezentaci:

3) Přílohy: