Vědecké konference a časopisy

Na Fakultě financí a účetnictví se pravidelně konají tyto konference:

 

Celosvětové seznamy konferencí lze nalézt např. zde:

http://www.elsevier.com/global-conferences/conference-list

http://www.conferencealerts.com/

http://listofconference.org/

 

Seznam sborníků z konferencí v minulosti indexovaných (zařazených) v databázi Web od Science – CPCI je k dispozici zde. Základním vodítkem pro to, zda má sborník vyšší pravděpodobnost být zařazen do WoS-CPCI, je dřívější úspěšné zařazení sborníků z konference do WoS-CPCI. Pro zařazení sborníku do databáze SCOPUS se uplatňují stejná kritéria jako pro časopis. Sborníky z individuálních konferencí nemohou být zařazeny a jsou zařazovány pouze seriálové sborníky, tj. ty, které mají registrovanou ISSN. Pro výběr konference zařazené do Scopusu je tedy klíčové, zda má sborník seriálové ISSN a zda již byl v minulých letech do databáze Scopus zařazen.

 

Hodnocení časopisů z databáze WoS a Scopus: návod.

 

Průřezové informace o inovačním potenciálu ČR zde.

 

Trendy oborové publikační výkonnosti dle GERGE-EI zde.

 

Časopisy, které mohou být označeny jako problematické ("predátorské") a seminář CERGE-EI, jak je rozeznat.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague