Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Smluvní výzkum

Související stránky

Definice smluvního výzkumu a formy jeho výstupů jsou uvedeny zde http://veda.vse.cz/smluvni-vyzkum/informace/. V rámci smluvního výzkumu lze využít i inovační vouchery FFÚ, které umožňují propojení výzkumných kapacit fakulty a požadavků soukromého sektoru.

Postup: na základě poptávky firmy, úřadu, obce atp. z ČR nebo zahraničí (Objednatel) řešitel projektu (Zhotovitel resp. jím pověřená osoba) zpracuje požadovaný výstup, který je proplacen na účet školy. Výstup musí být v souladu s platnou Metodikou RVVI a musí být na účet školy převedeno min. 50 tis. Kč, pokud má být projekt/výstup započítán do institucionální podpory (výstupem na VŠE je obvykle souhrnná výzkumná zpráva).

Řešitel projektu se obrací před podpisem smlouvy na tajemnici fakulty nebo proděkana pro VaV, kteří mu poskytují metodickou podporu a informace o dalších krocích, které je nutné učinit (smlouva s Objednatelem, karta projektu pro OVV VŠE, souhrnná závěrečná zpráva a její vložení do PC VSE). Řešitel projektu archivuje všechny podklady k projektu a jeho výstupy.

Projekty smluvního výzkumu se řídí směrnicí VŠE o doplňkové činnosti.

 

Vzor možné smlouvy

Šablona pro souhrnnou závěrečnou zprávu