Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Publikační soutěže

Na VŠE existuje celoškolská soutěž ESOP (Excelentní Studentské Odborné Práce), kterou vyhlašuje rektor školy pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia; aktuální kolo soutěže je zde: ESOP.

Foto z předávání cen ESOP 2016 za excelentní seminární a bakalářské práce.

 

Zároveň škola pořádá soutěž Cena rektora VŠE za prestižní publikaci pro akademické pracovníky a doktorandy, aktuální kolo soutěže je zde: Cena rektora za prestižní publikaci.

Fakulta financí a účetnictví pořádá pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia soutěž o nejlepší seminární práci či článek S.O.S. (Studentská odborná soutěž). Vítězové jsou navrhování k celoškolskému ocenění v rámci soutěže ESOP.

Fakulta financí a účetnictví pořádá pro studenty doktorského studia a akademické pracovníky soutěž o nejlepší publikaci (článek a odbornou knihu) Publikační soutěž děkana FFÚ. Vítězové jsou navrhování k celoškolskému ocenění v rámci soutěže Cena rektora VŠE za prestižní publikaci.

Fakultní soutěž S.O.S.

Publikační soutěž děkana FFÚ

 

Všechny návrhy se odevzdávají výhradně referentce FFÚ pro VaV. Pouze návrhy prací do Ceny EY zasílejte Marii Purmenské KFUA (marie.purmenska@vse.cz).

Název Obsah Kdo Do kdy Link
S.O.S. (FFÚ) seminární práce FFÚ (5) Bc+MN 31.5.2018
ESOP (VŠE) seminární práce (4) Bc+MN 14.6.2018 http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/
ESOP (VŠE) BP (4) Bc 14.9.2018 http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/
ESOP (VŠE) DP (8) NM Termíny odevzdání návrhu (nelze odevzdávat v dalším čtvrtletí po ukončení studia)

28.2.2018

14.6.2018

14.9.2018

http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/
Česká hlava nejlepší DS DS (70 tis.) 1/2 června http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/
Cena Josefa Hlávky mimořádní studenti NM+DS (25 tis.) 1/2 června http://www.hlavkovanadace.cz/program_2016.php
Cena MŠMT mimořádní studenti a činy Bc+NM+DS (do 25 tis.) 1/2 června http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
Cena MŠMT mimořádné výsledky VaV všichni 1/2 června http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-3
Publikační soutěž (FFÚ) nejlepší článek, monografie + publikace DS akademici + studenti DS konec září http://ffu.vse.cz/veda-a-vyzkum/vedecke-souteze/
Ceny rektorky za PČ (VŠE) nejlepší článek, monografie + publikace DS akademici + studenti DS 15.10. http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/
Cena EY (FFÚ) nejlepší BP (3) Bc 5. 6. 2018 http://kfua.vse.cz/cena-ey-o-nejlepsi-bakalarskou-praci/

 

Jeden z možných návodů k prověření "predátorských" časopisů, konferencí a vydavatelství je zde.