Vědecké soutěže

Vyhlášení vědeckých soutěží

Publikační soutěž děkana FFÚ 2017

Publikační soutěž děkana FFÚ 2016

Publikační soutěž děkana FFÚ 2015

Publikační soutěž děkana FFÚ 2014

Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ vydanou v ak. roce 2012/2013

Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ vydanou v ak. roce 2009/2010

Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ vydanou v ak. roce 2008/2009

Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ vydanou v ak. roce 2007/2008

Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ

Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ v ak. roce 2015/ 2016

Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ v ak. roce 2014/ 2015

Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ v ak. roce 2013/ 2014

Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ v ak. roce 2010/ 2011

Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ v ak. roce 2009/ 2010

Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ v ak. roce 2008/2009

Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ v ak. roce 2007/2008

Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ v ak.  roce 2006/2007

Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ v ak. roce 2005/2006

Výsledky soutěže o cenu rektora za nejlepší publikaci

Umístění pracovníků fakulty v 7. ročníku soutěže rektora o nejlepší publikaci


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague