Controlling (1CO)

Garant:

doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

katedra manažerského účetnictví


Charakteristika vedlejší specializace

Cílem specializace je navázat na znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, finančního a manažerského účetnictví a z oblasti finančního řízení a prohloubit je ve specializovaných kurzech, věnovaných problematice řízení podniku na bázi controllingu. Důraz je kladen na porozumění významu nástrojů controllingu pro manažerskou práci i jejich kvalitnímu zabezpečení ekonomickými informacemi založenými na finančním a manažerském výkaznictví a účetnictví. Specializace rozšíří znalosti studentů manažerských oborů, ale je určena i pro ty, kteří se s řešením manažersko-ekonomických úloh budou setkávat při uplatnění ve své odborné specializaci.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku.

Kapacita na semestr: 25


Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1FU407

Finanční účetnictví pro VS

6

4

1MU413

Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci*

6

4

3PE533

Controlling

6

4

* Předmět 1MU403 se uznává místo povinného předmětu 1MU413; není možné si zapsat oba tyto předměty.

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS

Souborná  zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.