Účetnictví (1UC)

Garant:

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

katedra manažerského účetnictví


Charakteristika vedlejší specializace:

Cílem vedlejší specializace je navázat na základní znalosti studentů z oblasti účetnictví a prohloubit je ve specializovaných kurzech, věnovaných problematice finančního, daňového a manažerského účetnictví. Specializace klade důraz na rozvoj vlastního účetního myšlení s cílem vytvořit vědomostní předpoklady pro efektivní zpracování a interpretaci účetních informací, pro široké využití těchto informací různými skupinami uživatelů a pro zajištění kvalitních komunikačních vazeb mezi těmito dvěma skupinami odborníků. Znalosti získané ve specializaci spoluvytváří základ profesní způsobilosti účetních, controllerů a dalších účetně zaměřených odborníků; jsou však vysoce důležité i pro řídicí pracovníky na všech úrovních podnikového managementu i pro ty, kteří se chtějí věnovat vlastnímu podnikání.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku.

Kapacita na semestr: Neomezena


 

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1FU407

Finanční účetnictví pro VS

6

4

1MU413

Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci*

6

4

1FU408

Daně v účetnictví ČR II

6

4

* Předmět 1MU403 se uznává místo povinného předmětu 1MU413; není možné zapsat oba tyto předměty.

Volitelné předměty – 12 kreditů, dle aktuální nabídky v InSIS

Souborná zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky. Podmínkou pro skládání souborné  zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.