Vzdělávání ve financích a účetnictví (1VFU)

Garant:

Ing. Alena Králová, Ph.D.

katedra didaktiky ekonomických předmětů


Charakteristika vedlejší specializace:

Specializace umožní získat předpoklady pro výkon kvalifikovaného odborníka (manažera či lektora) v oblastech podnikového vzdělávání se zaměřením na finance a účetnictví. Posluchači budou schopni sestavit vzdělávací program pro dospělé tak, aby vyhovoval současným požadovaným kritériím, budou schopni provádět manažerské funkce, tj. plánování, organizování, motivování, vedení a kontrolu výukových a tréninkových vzdělávacích kurzů.  Studenti získají kompetence pro transformaci ekonomických poznatků do vzdělávacího obsahu kurzů. Pro lektorskou činnost se naučí také efektivně využívat prezentační a komunikační dovednosti, moderní výukové metody i pomůcky.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy.

Kapacita na semestr: neomezena


Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 16 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1DP418

Pedagogická psychologie

6

4

1DP419

Pedagogika

6

4

1DP501

Didaktika ekonomiky

3

2

1DP502

Didaktika účetnictví

3

2

1DP505

Didaktika ekonomických předmětů

6

4

Povinné předměty – 16 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1DP503

Didaktické praktikum

3

2

1DP520

Didaktika fiktivní firmy

3

2

1DP521

Didaktika výukových předmětů Junior Achievement

3

2

1DP522

Prezentační a komunikační technologie v moderních koncepcích vzdělávání

6

4

1DP523

Moderní koncepce v didaktice účetnictví – případové studie

3

2

1MU413

Manažerské účetnictví pro vedlejší specializace

6

4

 

Souborná zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky (z Pedagogické psychologie, Pedagogiky, Didaktiky ekonomických předmětů). Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci. Více informací na adrese http://kdep.vse.cz/vedlejsi-specializace/statni-zkousky/.