Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ vydanou v ak. roce 2009/2010

Děkan Fakulty financí a účetnictví vyhlašuje

A. Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit všichni akademičtí pracovníci Fakulty financí a účetnictví VŠE. Do soutěže lze přihlásit článek uveřejněný v časopise s oponentním řízením v českém, slovenském nebo světovém jazyce z oborů finance, účetnictví a finanční řízení podniku a teorie vyučování ekonomických předmětů, jestliže byl vydán v období od 18. září 2009 až do 16. září 2010. Za články v časopise s oponentním řízením se nepovažují příspěvky do sborníků z konferencí.

Formální náležitosti přihlášky: Uchazeči jsou povinni do 17. září 2010:

  1. odevzdat jeden exemplář časopisu se soutěžním článkem na místnost č. 111 nb,
  2. vyplnit a odeslat v elektronické podobě přihlášku do soutěže na elektronickou adresu kokesova@vse.cz

Způsob hodnocení: Články přihlášené do této soutěže hodnotí komise složená ze všech profesorů fakulty (s minimálně polovičním úvazkem na FFÚ)  k 17. září 2010. Hodnotící komise vyhlašuje výsledky soutěže nejpozději 6. října 2010. Vyhodnocený nejlepší příspěvek bude odměněn částkou 25.000 Kč.

Nominace do celoškolské soutěže: Hodnotící komise je zplnomocněna navrhnout nejlepší soutěžní práce na Cenu VŠE za prestižní publikaci v kategorii Články v recenzovaných časopisech.

B. Soutěž o nejlepší knižní publikaci

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit všichni akademičtí pracovníci Fakulty financí a účetnictví VŠE. Do soutěže lze přihlásit novou knižní publikaci s ISBN v českém, slovenském nebo světovém jazyce z oborů finance, účetnictví a finanční řízení podniku a teorie vyučování ekonomických předmětů, jestliže byla vydána v období od 18. září 2009 až do 16. září 2010. Za knižní publikaci se pro účely této soutěže nepovažují skripta. Již oceněné publikace nelze opakovaně přihlašovat do soutěže.

Formální náležitosti přihlášky: Uchazeči jsou povinni do 17. září 2010

  1. odevzdat jeden exemplář soutěžní publikace na místnost č. 111 nb,
  2. vyplnit a odeslat v elektronické podobě přihlášku do soutěže na elektronickou adresu kokesova@vse.cz ,
  3. odevzdat na místnost č. 111 nb minimálně 3 recenzní posudky významných kapacit v oboru (tato podmínka není nezbytná pro fakultní soutěž, ale je nezbytná pro nominaci publikace na Cenu VŠE za prestižní publikaci).

Způsob hodnocení: Knižní publikace přihlášené do této soutěže hodnotí komise složená ze všech profesorů fakulty (s minimálně polovičním úvazkem na FFÚ)  k 17. září 2010. Hodnotící komise vyhlašuje výsledky soutěže nejpozději 6. října 2010.Vyhodnocená nejlepší publikace bude odměněna částkou 25.000 Kč.

Nominace do celoškolské soutěže: Hodnotící komise je zplnomocněna navrhnout nejlepší soutěžní práce na Cenu VŠE za prestižní publikaci v kategorii Knižní publikace.

C. Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE. Do soutěže lze přihlásit knižní publikaci s ISBN nebo článek v časopise s oponentním řízením, popř. příspěvek ve sborníku z konference v českém, slovenském nebo světovém jazyce z oboru finance, účetnictví a finanční řízení podniku a teorie vyučování ekonomických předmětů, jestliže byl(a) vydán(a) v období od 18. září 2009 až do 16. září 2010.

Formální náležitosti přihlášky: Uchazeči jsou povinni do 17. září 2010

  1. odevzdat jeden exemplář soutěžní publikace na místnost č. 111 nb,
  2. vyplnit a odeslat v elektronické podobě přihlášku do soutěže na elektronickou adresu kokesova@vse.cz ,
  3. posudky na publikaci jsou žádoucí, avšak nejsou nezbytné.

Způsob hodnocení: Publikace přihlášené do této soutěže hodnotí komise složená ze všech profesorů fakulty (s minimálně polovičním úvazkem na FFÚ)  k 17. září 2010. Hodnotící komise vyhlašuje výsledky soutěže nejpozději 6. října 2010.Vyhodnocený nejlepší příspěvek bude odměněn částkou 25.000 Kč.

Nominace do celoškolské soutěže: Hodnotící komise je zplnomocněna navrhnout pět soutěžních prací na Cenu VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia.

Přihláška - nejlepší článek

Přihláška - nejlepší publikace

Přihláška - nejlepší doktorská publikace

Výsledky soutěže - zde


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague