Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci

Související stránky

Děkan Fakulty financí a účetnictví vyhlásil na návrh komise složené z profesorů fakulty výsledky soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ vydanou v akademickém roce 2008/2009.

 

Kategorie A: Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením

BRŮNA, Karel: Monetary policy stabilisation, changes in the banking system and interest rate pass-through: the Czech Republic 1999-2006. Post-Communist Economies, 2008, roč. 20, č. 4, s. 413-429, ISSN 1463-1377

a

JANDA, Karel:  Bankruptcies with Soft Budget Constraint. The Manchester School, 2009, roč. 77, č. 4, s. 430-460, ISSN 1463-6786

 

Kategorie B: Soutěž o nejlepší knižní publikaci

SVÁTKOVÁ, Slavomíra: Spotřební a ekologické daně v České republice. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 300 s. kniha + 163 s. cvičebnice + CD. ISBN 978-80- 7357-443-7

 

Kategorie C:  Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia

EISENWORT, Lukáš: Měření a vývoj globální progresivity osobní důchodové daně v ČR. Collection of Papers 2009 (The 10th Annual Doctoral Conference of the Finance and Accounting, University of Economics, Prague, 2009, ISBN 978-80-245-1522-9

a

OCELÁKOVÁ, Petra: Vliv rizika na hodnotu investice stanovenou pomocí čisté současné hodnoty a reálné opce. Collection of Papers 2009 (The 10th Annual Doctoral Conference of the Finance and Accounting, University of Economics, Prague, 2009, ISBN 978-80-245-1522-9

Blahopřejeme!

Ocenění bude vítězům předáno na zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví 2. prosince 2009.