Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ v ak. roce 2010/ 2011

Děkan Fakulty financí a účetnictví vyhlásil na návrh komise složené z profesorů fakulty výsledky soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ vydanou v akademickém roce 2010/2011. 

Kategorie A: Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením

prof. Karel Janda: Investing into Microfinance vydaný v Journal of Business Economics and Management 

Kategorie B: Soutěž o nejlepší knižní publikaci

doc. Jiří Witzany: Credit Risk Management and Modeling a

Ing. Jan Molín: Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních

Kategorie C: Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia

Ing. Václav Žďárek: Empirická analýza průběhu cenové konvergence ČR a nových členských zemí EU k eurozóně vydaný v Politické ekonomii

Blahopřejeme!

Ocenění bude vítězům předáno na zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague