Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ v ak. roce 2014/ 2015

Související stránky

Výsledky Publikační soutěže děkana FFÚ 2015

Na základě volby profesorů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ocenil v říjnu 2015 děkan fakulty nejlepší publikace v následujících kategoriích:

 

Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením:

Ing. Tomáš Buus, Ph.D. - A general free cash flow theory of capital structure

 

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – odborná monografie:

Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. - Trhy dluhopisů

 

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – učebnice:

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. a Ing. Jan Molín, Ph.D. - Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu

 

Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:

PhDr. Milan Matejašák, MSc. - Basel III: How have Czech banks reached higher capital ratios?