Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky fakultní soutěže o nejlepší publikaci

Související stránky

Děkan Fakulty financí a účetnictví vyhlásil na návrh komise složené z profesorů fakulty výsledky soutěže o nejlepší publikaci na FFÚ vydanou v akademickém roce 2007/2008.

Kategorie A: Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením

MANDEL, Martin - TOMŠÍK, Vladimír: External Balance in a Transition Economy (The Role of Foreign Direct Investments). Eastern European Economics (impakt faktor 0,413), 2008, roč. 46, č. 4, s. 5-26, ISSN 0012-8775.

Kategorie B: Soutěž o nejlepší knižní publikaci

MAŔÍKOVÁ, Pavla - MAŘÍK, Miloš: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 1. vyd. Praha : VŠE, Nakladatelství Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007. 242 s. ISBN 978-80-245-1242-6.

Kategorie C:  Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia

Brabenec, Tomáš: Transferové ceny v manažerském a daňovém rozhodování. Oceňování, č. 1, 2008, ISSN 1803-0785.

Blahopřejeme!

Ocenění bude vítězům předáno na zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví.