Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky Publikační soutěže děkana FFÚ 2014

Související stránky

Na základě volby profesorů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ocenil děkan fakulty nejlepší publikace v následujících třech kategoriích v akademickém roce 2013/2014:

Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením:

  • prof. Ing. Martin Mandel, CSc. a prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.: Causes and Consequences of Emerging Market Central Banks' Long-Term Foreign Exchange Exposure

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci:

  • doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.: FINANCIAL DERIVATIVES – Valuation, Hedging and Risk Management

Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:

  • Ing. Monika Bušovská: Convergence of Tax Burden, Tax Revenues and Implicit Tax Rates in the European Union Member Statesvydaný v  Ekonomickém časopisu

 

Ocenění bude předáno vítězům soutěže v průběhu zasedání vědecké rady fakulty 5. listopadu 2014.