Výsledky Publikační soutěže děkana FFÚ 2014

Na základě volby profesorů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ocenil děkan fakulty nejlepší publikace v následujících třech kategoriích v akademickém roce 2013/2014:

Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením:

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci:

Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:

 

Ocenění bude předáno vítězům soutěže v průběhu zasedání vědecké rady fakulty 5. listopadu 2014.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague