Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky Publikační soutěže děkana FFÚ 2016

Související stránky

Na základě volby profesorů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ocenil v říjnu 2016 děkan fakulty nejlepší publikace v následujících kategoriích:

Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením:

  • STÁDNÍK, Bohumil, RAUDELIUNIENE, Jurgita, DAVIDAVIČIENE, Vida. Fourier Analysis for Stock Price Forecasting: Assumption and Evidence. Journal of Business Economics and Management [online]. 2016, roč. 17, č. 3, s. 365–380.

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – odborná monografie (komise vybrala dvě publikace, které obdrží 1. – 2. místo současně):

  • PROCHÁZKA, David. Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická – Oeconomica, 2015. 154 s.
  • SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 180 s.

 Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – učebnice:

  • VANČUROVÁ, Alena, LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém 2016. 13. vyd. Praha : 1. VOX, 2016. 393 s. 

Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:

  • ŠÍMA, Ondřej. Heterogenita mobilních výrobních faktorů jako narušení podmínky optimální měnové oblasti (příklad eurozóny). Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 3, s. 319–337.

 

Business Economics_Virselis_2011.indd Procházka_Dopady 15470 217286_big pe_obalka