Výsledky Publikační soutěže děkana FFÚ 2016

Na základě volby profesorů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ocenil v říjnu 2016 děkan fakulty nejlepší publikace v následujících kategoriích:

Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením:

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – odborná monografie (komise vybrala dvě publikace, které obdrží 1. – 2. místo současně):

 Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – učebnice:

Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:

 

Business Economics_Virselis_2011.indd Procházka_Dopady 15470 217286_big pe_obalka

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague