Žádost o posouzení vzdělání dosaženého v zahraničí pro účely přijímacího řízení

VŠE v Praze získala v souladu se Zákonem o vysokých školách oprávnění posoudit vzdělání dosažené uchazečem o studium pro účely přijímacího řízení na všechny fakulty VŠE.

Kladné posouzení zahraničního vzdělání  může (pouze) pro účely přijímacího řízení na VŠE nahradit nostrifikační doložku.