Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Letní školy

Související stránky

Letní školy jsou krátkodobé programy nabízené univerzitami. V případě splnění stanovených podmínek, mohou být studentům uznány absolvované předměty do jejich studijního plánu na VŠE; o uznání rozhodne děkan na základě posouzení rozsahu a obsahu studijní povinnosti a vysoké školy, na které byla tato studijní povinnost složena.

Podmínka finanční podpory pro rok 2017

Cílem FFÚ je podpořit studenty, kteří budou FFÚ i VŠE při svém studiu na zahraničních školách dobře reprezentovat, FFÚ udělí finanční podporu studentům u nichž lze předpokládat, že zvládnou zátěž spojenou s odborným studiem v cizím jazyce v novém prostředí s ohledem na dosud dosažené studijní výsledky.

Podmínky pro financování letní školy  FFÚ VŠE v Praze

  1. Letní škola musí trvat alespoň 3 týdny
  2. Získáte alespoň 6 ECTS kreditů
  3. Letní škola podporovaná FFÚ musí mít vztah ke studovanému oboru.

 

Výše finančního příspěvku pro rok 2017

Výše jednorázové finanční podpory přidělená úspěšným žadatelům: 20 000,- Kč

Postup podání žádosti 

V Žádosti uvedete:

  1. název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy);
  2. studovný předmět (předměty) nebo program letní školy včetně kreditové zátěže
  3. jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat

Vytištěná a podepsaná Žádost se odevzdává proděkance pro zahraniční vztahy na FFÚ, doc. Ing. Marcela Žárové, CSc.