Přijímací řízení do doktorského studia

Fakulta má akreditovány tyto obory doktorského studia:

Informace o přijímacím řízení pro ak. rok 2018/2019

Informace o přijímacím řízení do doktorského studijního programu poskytne:

paní Bc. Andrea Jarkovská,
e-mail andrea.jarkovska@vse.cz, tel. 224 095 142

Základní informace o doktorském studiu na FFÚ VŠE jsou pro zájemce o studium uvedeny ZDE.

Termíny přijímacího řízení pro ak. rok: 2018/2019 jsou: 21. 6. a 13. 9. 2018

 

Níže též naleznete odkazy a doplňující dokumenty k přijímacímu řízení.

Vyhlášená témata disertačních prací pro ak. rok 2018/2019

Vzorový studijní plán doktorského studia (3letý studijní plán): minimální požadavky

Semestr

Aktivity
1 3 předměty
2 2 předměty, 1 vystoupení na konferenci s kratší / první verzi přehledového příspěvku, 1 článek - přehledový
3 Státní doktorská zkouška, obhajoba tezí
4 Nejméně 1 měsíc v zahraničí, příprava disertační práce
5 Příprava disertační práce, 1 článek, malá obhajoba
6 Dokončení disertační práce, obhajoba DisP

Doktorské studium je výzkumně orientovaný studijní program založený m.j. i na publikační činnosti.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague