Bankovnictví a pojišťovnictví

Obsah oboru

Skladba povinných předmětů je sestavena tak, aby vedle obecně ekonomické problematiky obsahovala na jedné straně komplexní a dostatečně podrobný pohled na podstatu produktů komerčního bankovnictví, kapitálových trhů a pojištění, na straně druhé i vysvětlení fungování finančního systému, jeho regulaci včetně role centrální banky a významu měnové politiky v podmínkách tržní ekonomiky.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent oboru získává potřebné praktické znalosti, které mu umožňují po ukončení bakalářského studia pracovat ve finančním sektoru (banky, pojišťovny, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry ad.), současně disponuje potřebným teoretickým a metodologickým základem, který mu umožňuje pokračování v magisterském stupni vysokoškolského studia. Hlavní předností absolventů oboru je to, že mají podrobné znalosti finančních produktů včetně jejich praktického využití; s přehledem se orientují ve fungování domácího i mezinárodního finančního trhu a v potřebné míře jsou schopni analyzovat dopady regulačních a měnově politických opatření na ekonomické subjekty, ale i samostatně analyzovat a pohotově vstřebávat nové nástroje i trendy na finančních trzích.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague