Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Finance

Obsah oboru

Struktura povinných a volitelných předmětů pokrývá všechny základní oblasti finančních vztahů. Studium poskytuje znalosti z problematiky měnových systémů, kapitálového trhu, centrálního a komerčního bankovnictví, podnikových financí, pojišťovnictví, veřejných a mezinárodních financí. Zároveň je studium doplněno o základy z účetnictví, finanční matematiky, statistiky a ekonometrie. Předností oboru je jeho historická tradice, propojení teorie s praxí a komplexnost výuky s možností následné specializace na magisterském stupni studia.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi nacházejí uplatnění v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, ve všech institucích soustavy veřejných financí a ve finančních útvarech firem. Mají komplexní přehled o výhodách a nevýhodách nabízených finančních produktů. Jsou schopni využívat výsledky makroekonomické analýzy v konkrétních rozhodovacích procesech na úrovni podnikové a bankovní sféry. V podmínkách malé otevřené ekonomiky jsou schopni posoudit dopady zahraničních událostí na domácí finanční sektor. Hlavní předností absolventů oboru je jejich vysoká mobilita na trhu práce s vysokou pravděpodobností úspěšného uplatnění.