Účetnictví a finanční řízení podniku

Obsah oboru

Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti ze všech oblastí „jazyka podnikání“ – účetnictví, a to v národním i mezinárodním kontextu. Součástí oboru je i problematika finanční analýzy a finančního managementu podniků i nepodnikatelských subjektů.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi nacházejí uplatnění v podnikové praxi, v účetních a poradenských firmách i ve veřejném sektoru na pozici samostatný účetní; absolventi též mohou působit jako finanční analytici a jiní odborní ekonomičtí pracovníci zodpovědní za finanční řízení podniku.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague