Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Hodnocení přijímací zkoušky a podmínky přijetí

Kritéria rozhodování o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů stanovené na základě součtu bodů dosažených v testech z matematiky a anglického jazyka.

Dosažený počet bodů uchazeč zjistí po absolvování přijímací zkoušky zde, minimální počet bodů potřebný k přijetí ke studiu bude zveřejněn na webu fakulty nejpozději do jednoho týdne po konání přijímací zkoušky.

Při stanovení pořadí uchazečů je postupováno následujícím způsobem:

  • pokud uchazeč nedosáhne počet bodů potřebný k přijetí na první obor, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na obor, který uvedl na druhém místě (to znamená, že v pořadí uchazečů přeskočí případné uchazeče, kteří uvedli tento obor na prvním místě, ale dosáhli nižšího počtu bodů),
  • pokud uchazeč nedosáhne ani počet bodů potřebný k přijetí na druhý obor, je zařazen do pořadí uchazečů na obor, který uvedl na třetím místě, a dále se postupuje shodně jako v předchozím případě.

Rozhodnutí o přijetí

Písemné rozhodnutí o přijetí nalezne uchazeč po zápisu do studia, (který je nutnou další podmínkou přijetí ke studiu) v Úložišti dokumentů, pokud souhlasil s jeho uložením. Pokud nesouhlasil, pak po zápisu do studia odešleme rozhodnutí poštou nejdéle do 1 týdne po zápisu.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží každý uchazeč poštou nejpozději do konce června 2018. Po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání a adresovat jej k rukám děkana fakulty .