Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je shodná pro všechny bakalářské obory fakulty a skládá se ze dvou částí:

Vzory testů ke stažení (přijímací zkouška na Fakultu financí a účetnictví se skládá z testu z matematiky a anglického jazyka).

Cvičný test on-line – zde si uchazeči mohou zkusit vyplnit on-line cvičný test a zároveň si ověřit, zdali by dosažený počet bodů stačil k přijetí v loňském akademickém roce.

Přípravné kurzy – Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá přípravné kurzy z matematiky a angličtiny k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu na fakultách VŠE.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague