Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odvolací řízení BS 2018

Související stránky

Odvolací řízení se zabývá žádostmi uchazečů nepřijatých ke studiu:

 • Někteří studenti se nezapíší do studia i když k němu byli přijati, a proto po zápisech zbývá volná kapacita pro uchazeče, kteří ke studiu nebyli v první fázi přijati. 
 • Aby je bylo možno dodatečně přijmout je nutné změnit rozhodnutí o jejich nepřijetí na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, které podají.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podávejte do 30 dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí na formuláři fakulty, který obdržíte společně s rozhodnutím o nepřijetí.
 • Elektronický formulář odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
 • K žádosti nezapomeňte připojit kopii maturitního vysvědčení, či nostrifikační doložky v případě cizinců.

 V rámci tohoto řízení:

 • Může děkan fakulty  změnit rozhodnutí a dodatečně přijmout uchazeče na obory, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhne kvóty stanovené fakultou.
 • Podmínkou je složení přijímací zkoušky a podání odvolání do 30 dnů po obdržení "Rozhodnutí o nepřijetí", přičemž uchazeč v odvolání musí uvést obory fakulty a jejich pořadí, na které má zájem být v rámci odvolací řízení přijat.
 • Uchazeč v odvolání uvede číslicí pořadí jednotlivých oborů v jakém preferuje své přijetí ke studiu.  Na základě těchto preferencí mohou být uchazeči přijati na jednotlivé obory do jejich stanovené kapacity.
 • Může rektorka VŠE v Praze  podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění,   vyhovět odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí může pouze v případě, že rozhodnutí děkana fakulty bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy VŠE či podmínkami přijímacího řízení na dané fakultě včetně případu, kdy by při vyhodnocování testu došlo k technické chybě.
 • Pro akademický rok 2018/2019 Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze otevírá v bakalářském studijním programu následující obory:
  • Finance
  • Účetnictví a finanční řízení podniku
  • Zdanění a daňová politika
  • Bankovnictví a pojišťovnictví
  • Vzdělávání v ekonomických předmětech.
 • O výsledku odvolání budou uchazeči vyrozuměni dopisem děkana fakulty, resp. rektorky VŠE v Praze.
 • Zápis do studia pro uchazeče přijaté na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí a zápis uchazečů, kteří skládali přijímací zkoušky 22. srpna 2018 se bude konat dne  23. srpna 2018 od 9 hodin v místnosti čísle 139 NB Žižkov (kontaktní referentka paní Stehlíková).
 • Odvolání je třeba zaslat na adresu:

Jana Stehlíková
Studijní oddělení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov