Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky skládání přijímací zkoušky, zkouška z českého jazyka pro cizince

Související stránky

Skládat přijímací zkoušku na Fakultu financí a účetnictví mohou pouze uchazeči, kteří podali kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku (ve všech polích - podrobněji viz přihláška ke studiu) , zaplatili poplatek  za přijímací řízení a  prokáží se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Test z českého jazyka pro cizí státní příslušníky

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a s výjimkou uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka a literatury) je podmínkou přijetí úspěšné absolvování zkoušky z českého jazyka pro cizince formou testu, který ověří jejich schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce. Test z češtiny je organizován v rámci VŠE v Praze. Úspěšné absolvování zkoušky znamená dosažení minimálně 60 % bodů. Test je placený (platba není součástí poplatků za přijímací řízení). Uchazeči  se na test z češtiny musí samostatně přihlásit dle pokynů na http://kaj.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/vstupni-test-z-cj-pro/, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci. Test z českého jazyka se bude konat 7. 6. 2018 v prostorách VŠE v Praze.