Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka k přijímacímu řízení

Související stránky

Pozvánka na přijímací zkoušku (informace o termínu, čase a místě přijímací zkoušky) bude zaslána uchazečům pouze elektronicky do Úložiště dokumentů v elektronické přihlášce nejdéle jeden měsíc před konáním přijímací zkoušky po předchozím upozornění v e-mailové zprávě.

Termín konání přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky pro akademický rok 2018/2019 je stanoven na 11. 6. 2018.

Uchazeči ze zemí EU, kteří budou skládat maturitní zkoušku v zahraničí a nemohou se účastnit červnového termínu přijímací zkoušky, mohou písemně požádat (k rukám paní Jany Stehlíkové) do 30. 4. 2018 o skládání přijímací zkoušky 22. srpna 2018. Přihlášku ke studiu podávají elektronicky shodně nejpozději do 30. 4. 2018.

Konkrétní termín, místo a čas konání zkoušky najde uchazeč rovněž, pokud vstoupí do své e-přihlášky.