Pozvánka k přijímacímu řízení

Pozvánka na přijímací zkoušku (informace o termínu, čase a místě přijímací zkoušky) bude zaslána uchazečům pouze elektronicky do Úložiště dokumentů v elektronické přihlášce nejdéle jeden měsíc před konáním přijímací zkoušky po předchozím upozornění v e-mailové zprávě.

Termín konání přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky pro akademický rok 2018/2019 je stanoven na 11. 6. 2018.

Uchazeči ze zemí EU, kteří budou skládat maturitní zkoušku v zahraničí a nemohou se účastnit červnového termínu přijímací zkoušky, mohou písemně požádat (k rukám paní Jany Stehlíkové) do 30. 4. 2018 o skládání přijímací zkoušky 22. srpna 2018. Přihlášku ke studiu podávají elektronicky shodně nejpozději do 30. 4. 2018.

Konkrétní termín, místo a čas konání zkoušky najde uchazeč rovněž, pokud vstoupí do své e-přihlášky.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague