Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přihláška ke studiu

Podání přihlášky

Přihlášku k přijímací zkoušce je možno podat pouze elektronickou formou.

Podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku nejpozději do: 30. 4. 2018.

Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat pouze jednu samostatnou přihlášku s  uvedením až tří studijních oborů fakulty. Pokud má uchazeč zájem o volbu druhého a třetího oboru, musí tuto volbu provést do zaplacení poplatku za přijímací řízení (po zaplacení poplatku nejsou změny přihlášky možné).

Volba oborů jiných fakult VŠE je na této přihlášce nepřípustná, pokud bude přihláška obsahovat obor z jiné fakulty VŠE, nebude přijata.

Elektronická přihláška k bakalářskému studiu se podává zde.

Podrobnější informace o postupu podávání elektronické přihláška najdete zde.

Důležitá informace pro cizí státní příslušníky, kteří nemají maturitu z českého či slovenského jazyka:

Pokud jste cizí státní příslušník (kromě uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka) vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka. Na tento test je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na http://kaj.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/vstupni-test-z-cj-pro/, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci.

Poplatek za přijímací řízení

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na emailovou adresu, kterou uvede v přihlášce) číslo účtu a variabilní symbol, který uvede na příkazu k úhradě (poštovní složence) při platbě poplatku za přijímací řízení. Platby v hotovosti VŠE nepřijímá.

Poplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč. Platí se  za jednu kompletně vyplněnou přihlášku.

Při platbě poplatku ze zahraničí uvádějte variabilní symbol také do oddílu „Informace pro příjemce“.

Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Uzavření přihlášky

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy kompletně vyplní elektronickou přihlášku a na uvedený účet školy  je připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené studenty. Po úhradě poplatku za přijímací řízení dojde k převzetí přihlášky studijním oddělením fakulty a již ji není možno dále měnit.