Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Postup při podání elektronické přihlášky

Související stránky

První přihlášení - volba prvního oboru:

→ Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel → Fakulta financí a účetnictví → Vybrat typ studia → Volba oboru  na který se uchazeč hlásí jako na první studijní obor (druhý obor se zadává až později) - Ilustrační obrazovka → Zkontrolovat zadané údaje a založit evidenci e-přihlášek - systém vygeneruje přihlašovací jméno a přihlašovací heslo. Oba tyto údaje si zaznamenejte, budete je potřebovat pro přihlášení (i následné) do systému elektronické přihlášky.

Vyplnění osobních údajů

→ Poprvé přihlásit do evidence e-přihlášek → vyplnit přihlašovacího jméno a heslo → evidence e-přihlášek - Ilustrační obrazovka  → sekce Osobní údaje → Adresa uchazeče - zde je třeba vyplnit všechny požadované údaje (na  uvedenou mailovou adresu uchazeč následně obdrží údaje potřebné k zaplacení manipulačního poplatku)

Volba druhého a třetího oboru

→ Údaje o přihlášce  → Alternativní typ přijímacího řízení A a B - vložení druhého a třetího (náhradního) oboru - Ilustrační obrazovka

Pokud má uchazeč zájem o volbu druhého a třetího oboru, musí tuto volbu provést do zaplacení přihlášky. Po zaplacení přihlášky dojde k převzetí přihlášky a přihlášku již není možno dále měnit.

Informace o proběhlé platbě

→ Zaplaceno - po uskutečnění platby a jejím spárování (na základě variabilního symbolu) → značka   indikuje, že platbu ve správné výši fakulta řádně obdržela na svůj účet.

Poznámky:

  • sekce "Dokumenty" slouží k označení odevzdání kopie maturitního vysvědčení, které se ovšem odevzdává až v den zápisu do studia
  • všichni uchazeči skládají přijímací zkoušky povinně z matematiky a angličtiny, proto se tyto údaje v přihlášce nezadávají
  • kompletnost vyplnění indikuje 
  • vstup do již zadané přihlášky lze přes  → Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek,
  • volba "Založit další e-přihlášku" slouží pouze pro založení přihlášky na jinou fakultu VŠE, na Fakultu financí a účetnictví lze podat pouze jednu přihlášku