Studijní plán – Bankovnictví a pojišťovnictví

Podmínky pro absolvování studijního oboru

Pro úspěšné absolvování studijního oboru musí student splnit následující studijní povinnosti a získat kredity a zápočty v následující struktuře:

Skupina předmětů

Počet kreditů

oborově povinné předměty (oP)

144

oborově povinný jazyk 1 (oJ1)

12

oborově povinný jazyk 2 (oJ2)

6

oborově volitelné předměty I.  (oV)

alespoň 9

oborově volitelné předměty II.  (oV2)

alespoň 3

vypracování a obhájení bakalářské práce

3

složení státní bakalářské zkoušky ze studovaného oboru

3

tělesná výchova a sport

2 zápočty

Celkem

180

Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však

Studijní povinnost

1

2

3

4

5

6

Celkem

oborově povinné předměty (oP)

27

22

24

27

30

14

144

oborově povinný jazyk 1 (oJ1)

3

3

3

3

12

oborově povinný jazyk 2 (oJ2)

3

3

6

oborově volitelné předměty I. (oV)

9

9

oborově volitelné předměty II. (oV2)

3

3

ukončení studia

6

6

Kredity celkem

30

31

30

30

30

29

180

Oborově povinné předměty (oP) – celkem 147 kreditů

Student má povinnost složit zkoušky ze všech oborově povinných předmětů a získat 147 kreditů.

Ident /kód/

Oborově povinné předměty (oP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

1BP202 Pojišťovnictví I.

4/0

6

1.

3MA101 Management

2/0

4

5EN101 Ekonomie I.

4/2

8

3MI111 Hospodářské dějiny

2/0

4

4SA101 Informatika

2/2

5

11F201 Finanční teorie, politika a instituce

4/0

5

2.

11F251 Financial Theory, Policy and institutions
2PR101 Právo

4/0

5

1BP310 Finanční matematika

2/2

6

4MM101 Matematika pro ekonomy

2/2

6

1BP302 Bankovnictví I.

4/0

6

3.

4ST201 Statistika

2/2

6

1FU211 Účetnictví 1

2/2

6

1FP214 Finance podniku

2/2

6

1BP327 Kapitálové trhy I.

4/0

6

4.

2PR311 Vybrané otázky obchodního práva

2/0

3

4EK211 Základy ekonometrie

2/2

6

1FU202 Finanční účetnictví II.

2/2

6

1MT301 Mezinárodní finance

3/1

6

1MT300 Měnová teorie a politika

4/0

6

5.

1VF224 Daně a sociální zabezpečení

2/2

6

1FP303 Finanční analýza a plánování podniku

2/2

6

1MU305 Manažerské účetnictví I.

2/2

6

1BP311 Pojistné právo

2/0

3

1BP391 Bakalářský seminář

0/2

3

1MT391
1BP314 Platební operace

2/0

3

6.

1VF343 Ekonomická data a jejich analýza

0/2

3

1BP331 Analýza makro a mikrofinančních dat
1MT302 Regulace a dohled nad finančním trhem

3/0

4

1BP305 Pojistná matematika

3/0

4

Oborově volitelné předměty I. (oV) – alespoň 9 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv oborově volitelné předměty ze skupiny „oV“, musí však získat minimálně 9 kreditů. Nabídka oborově volitelných předmětů ve skupině se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému.

Oborově volitelné předměty II. (oV2) – alespoň 3 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv z předmětů akreditovaných na Fakultě financí a účetnictví.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague