Studijní plán – Zdanění a daňová politika

Podmínky pro absolvování studijního oboru 

Pro úspěšné absolvování studijního oboru musí student splnit následující studijní povinnosti a získat kredity a zápočty v následující struktuře:

Skupina předmětů

Počet kreditů

oborově povinné předměty (oP)

130

oborově povinný jazyk 1 (oJ1)

12

oborově povinný jazyk 2 (oJ2)

6

oborově volitelné předměty I.  (oV)

alespoň 20

oborově volitelné předměty II.  (oV2)

alespoň 6*

vypracování a obhájení bakalářské práce

3

složení státní bakalářské zkoušky ze studovaného oboru

3

tělesná výchova a sport

2 zápočty

Celkem

180

*) Může být i méně než 6 kreditů, ale součet oV a oV2 musí být minimálně 26 kreditů

Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však

Studijní povinnost

1

2

3

4

5

6

Celkem

oborově povinné předměty (oP)

31

21

21

24

18

15

130

oborově povinný jazyk 1 (oJ1)

3

3

3

3

12

oborově povinný jazyk 2 (oJ2)

3

3

6

oborově volitelné předměty I. (oV)

3

3

3

6

5

20

oborově volitelné předměty II. (oV2)

3

3

6

ukončení studia

6

6

Kredity celkem

31

30

30

30

30

29

180

Oborově povinné předměty (oP) – celkem 131 kreditů

Student má povinnost složit zkoušky ze všech oborově povinných předmětů a získat 131 kreditů.

Ident /kód/

Oborově povinné předměty (oP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

1VF323 Metodologický seminář

0/2

3

1.

3MA101 Management

2/0

4

3MI101 Ekonomie 1

4/2

8

3MI111 Hospodářské dějiny

2/0

4

4MM101 Matematika pro ekonomy

2/2

6

1VF324 Zdanění v České republice

2/2

6

11F201 Fin. teorie, politika a instituce

4/0

5

2.

11F251 Financial Theory, Policy and Institutions
2PR101 Právo

4/0

5

1FU211 Účetnictví 1

2/2

6

4SA101 Informatika

2/2

5

2PR311 Vybrané otázky obchodního práva

2/0

3

3.

1VF200 Veřejné finance II

2/2

6

4ST201 Statistika

2/2

6

1FP214 Finance podniku

2/2

6

1VF325 Zdanění spotřeby

2/2

6

4.

1VF245 Veřejné finance v Evropské unii

2/2

6

1FU202 Finanční účetnictví II.

2/2

6

1MU305 Manažerské účetnictví I.

2/2

6

1VF327 Zdanění příjmů

2/2

6

5.

1BP310 Finanční matematika

2/2

6

1VF391 Bakalářský seminář

0/2

3

1VF343 Ekonomická data a jejich analýza

0/2

3

1FP303 Finanční analýza a plánování podniku

2/2

6

6.

1MT200 Centrální bankovnictví

4/0

6

1VF334 Zdanění v ČR II

2/0

3

Oborově volitelné předměty I. (oV) – alespoň 20 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv oborově volitelné předměty ze skupiny „oV“, musí však získat minimálně 20 kreditů. Nabídka oborově volitelných předmětů ve skupině se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému.

Oborově volitelné předměty II. (oV2) – alespoň 6* kreditů

Student si může vybrat kterékoliv z předmětů akreditovaných na Fakultě financí a účetnictví. V rámci této skupiny postačí získat i méně než 6 kreditů, ale součet oV a oV2 musí být minimálně 26 kreditů.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague