Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán – Vzdělávání v ekonomických předmětech

Související stránky

Podmínky pro absolvování studijního oboru

Pro úspěšné absolvování studijního oboru musí student splnit následující studijní povinnosti a získat kredity a zápočty v následující struktuře:

Skupina předmětů

Počet kreditů

oborově povinné předměty (oP)

141

oborově volitelné předměty I.  (oV)

15

oborově povinný jazyk 1 (oJ1)

12

oborově povinný jazyk 2 (oJ2)

6

vypracování a obhájení bakalářské práce

3

složení státní bakalářské zkoušky ze studovaného oboru

3

tělesná výchova a sport

2 zápočty

Celkem

180

Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však:

  • respektovat tzv. prerekvizity, to znamená, že předpokladem pro zapsání předmětu může být předchozí úspěšné absolvování jiného předmětu,
  • získat v průměru za každý odstudovaný semestr alespoň 20 kontrolních kreditů.
Studijní povinnost

1

2

3

4

5

6

Celkem

oborově povinné předměty (oP)

27

24

25

24

25

16

141

oborově volitelné předměty I. (oV)

3

3

9

15

oborově povinný jazyk 1 (oJ1)

3

3

3

3

12

oborově povinný jazyk 2 (oJ2)

3

3

6

ukončení studia

6

6

Kredity celkem

30

30

31

30

28

31

180

Oborově povinné předměty (oP) – celkem 141 kreditů

Student má povinnost složit zkoušku ze všech oborově povinných předmětů a získat 141 kreditů.

Ident /kód/

Oborově povinné předměty (oP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

3MI101 Ekonomie 1

4/2

8

1.

2PR101 Právo

4/0

5

4MM101 Matematika pro ekonomy

2/2

6

1PS327 Úvod do psychologie pro učitele

4/2

8

11F201 Finanční teorie, politika a instituce

4/0

5

2.

11F252 Financial Theory, Policy and Institutions
4SA101 Informatika

2/2

5

3PO101 Základy podnikání

2/2

6

1DP132 Úvod do pedagogiky

4/2

8

1FU211 Účetnictví 1

2/2

6

3.

1FP214 Finance podniku

2/2

6

3MA101 Management

2/0

4

1VF224 Daně a sociální zabezpečení

2/2

6

1DP133 Rétorika pro učitele

2/0

3

1FU202 Finanční účetnictví II.

2/2

6

4.

2SE201 Mezinárodní ekonomie

2/0

3

3MG212 Marketing 1

2/0

3

4ST201 Statistika

2/2

6

1DP234 Oborová didaktika

2/0

3

1DP235 Didaktická technika

0/2

3

3MI111 Hospodářské dějiny

2/0

4

5.

3PA311 Personální řízení 1

2/2

6

1DP336 Základy speciální pedagogiky

2/0

3

1DP3371 Didaktika ekonomiky I

2/0

3

1DP340 Informační a komunikační technologie v ek. vzdělávání

0/2

3

1DP324 Podnikové praktikum

0/2

3

1DP391 Bakalářský seminář

0/2

3

1MU305 Manažerské účetnictví I.

2/2

6

6.

1DP3381 Didaktika účetnictví I

2/0

3

1DP3391 Řízená pedagogická praxe

0/6

7

Oborově volitelné předměty I. (oV) – alespoň 15 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv oborově volitelné předměty ze skupiny „oV“, musí však získat minimálně 15 kreditů. Nabídka oborově volitelných předmětů ve skupině se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému.