Studijní plán – finance

Podmínky pro absolvování studijního oboru

Pro úspěšné absolvování studijního oboru musí student splnit následující studijní povinnosti a získat kredity a zápočty v následující struktuře:

Skupina předmětů

Počet kreditů

oborově povinné předměty (oP)

135

oborově povinný jazyk 1 (oJ1)

12

oborově povinný jazyk 2 (oJ2)

6

oborově volitelné předměty I.  (oV)

alespoň 15

oborově volitelné předměty II. (oV2)

alespoň 6

vypracování a obhájení bakalářské práce

3

složení státní bakalářské zkoušky ze studovaného oboru

3

tělesná výchova a sport

2 zápočty

Celkem

180

Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však

Studijní povinnost

1

2

3

4

5

6

Celkem

oborově povinné předměty (oP)

24

21

27

30

33

135

oborově povinný jazyk 1 (oJ1)

3

3

3

3

12

oborově povinný jazyk 2 (oJ2)

3

3

6

oborově volitelné předměty I. (oV)

3

12

15

oborově volitelné předměty II. (oV2)

6

6

ukončení studia

6

6

Kredity celkem

27

30

33

33

33

24

180

Oborově povinné předměty (oP) – celkem 135 kreditů

Student má povinnost složit zkoušky ze všech oborově povinných předmětů a získat 135 kreditů.

Ident /kód/

Oborově povinné předměty (oP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

2PR101 Právo

4/0

5

1.

5EN101 Ekonomie I.

4/2

8

4SA101 Informatika

2/2

5

4MM101 Matematika pro ekonomy

2/2

6

11F201 Finanční teorie, politika a instituce

4/0

5

2.

11F251 Financial Theory, Policy and institutions
3MA101 Management

2/0

4

3MI111 Hospodářské dějiny

2/0

4

5HD201
4ST210 Statistika pro finance

2/4

8

1FP214 Finance podniku

2/2

6

3.

1FU211 Účetnictví 1

2/2

6

1BP302 Bankovnictví I.

4/0

6

1BP310 Finanční matematika

2/2

6

5EN222 Dějiny ekonomického myšlení

2/0

3

1FU202 Finanční účetnictví II.

2/2

6

4.

1FP303 Finanční analýza a plánování podniku

2/2

6

1VF200 Veřejné finance II

2/2

6

1MT300 Měnová teorie a politika

4/0

6

1BP202 Pojišťovnictví I.

4/0

6

1MU305 Manažerské účetnictví I.

2/2

6

5.

4EK211 Základy ekonometrie

2/2

6

1VF224 Daně a sociální zabezpečení

2/2

6

1MT301 Mezinárodní finance

3/1

6

1BP327 Kapitálové trhy I.

4/0

6

1BP391 Bakalářský seminář

0/2

3

1VF391
1FP391
1MT391

Oborově volitelné předměty I. (oV) – alespoň 15 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv oborově volitelné předměty ze skupiny „oV“, musí však získat minimálně 15 kreditů. Nabídka oborově volitelných předmětů ve skupině se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému.

Oborově volitelné předměty II. (oV2) – alespoň 6 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv z předmětů akreditovaných na Fakultě financí a účetnictví.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague