Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zápis do studia

Související stránky

 Zápis do studia pro přijaté uchazeče se bude konat dne 21. 6. 2018 ve Vencovského aule v areálu na Žižkově:

  • od 9:00 pro obory Účetnictví a finanční řízení podniku, Zdanění a daňová politika a Vzdělávání v ekonomických předmětech,
  • od 12:00 pro obory Finance a Bankovnictví a pojišťovnictví.

Zápis uchazečů do studia je právním úkonem, který je nutnou podmínkou k přijetí uchazeče do studia, při zápisu do studia jsou studentům poskytnuty důležité informace týkající se studia, délka zápisu je přibližně dvě až tři hodiny.

Při zápisu uchazeč:

  • musí doložit dosažení úplného středního vzdělání, a to tím způsobem, že odevzdá buď
  • obdrží písemné rozhodnutí o přijetí a bude proveden jeho zápis do studia.

V případě, že se uchazeč nebude ze závažných důvodů moci zápisu do studia osobně zúčastnit, může jej zastoupit jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci. Pokud se přijatý uchazeč ani jim pověřená osoba zápisu v uvedených termínech nezúčastní, nebude ke studiu zapsán. Pokud se uchazeč, který dosáhl počet bodů postačující k přijetí na příslušný obor, ani jim pověřená osoba k zápisu ve výše uvedené termíny nedostaví, ztrácí právo na zapsání do studia.

Současně bude bezprostředně po zápisu do studia ve Výpočetním centru focení zapsaných studentů na identifikační kartu, ISIC - Informace o multifunkčních identifikačních kartách.

Zápis do dalších semestrů studia je automaticky proveden k 1. dni semestru.