Bankovnictví a pojišťovnictví

Obsah oboru

V rámci tohoto oboru je důraz na jedné straně kladen na osvojení vědomostí a dovedností potřebných při řízení finančních institucí zejména v oblasti měření, řízení a analýzy rizik. Na straně druhé se studenti do hloubky seznámí s mikroekonomickými i makroekonomickými aspekty fungování finančního trhu v národním i mezinárodním měřítku.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru budou připraveni jak pro práci na různých úrovních řízení zejména finančních institucí, tak i pro samostatnou vědeckou a analytickou činnost zaměřenou na nejrůznější segmenty a instituce finančního trhu (včetně makroanalýzy).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague