Finanční inženýrství

Obsah oboru

Navazující magisterský bor Finanční inženýrství nabízí propojení znalostí ekonomie, bankovnictví a financí s moderními matematickými, výpočetními a statistickými metodami. Finanční, statistické a ekonometrické modely jsou potom aplikovány na měření a řízení rizik, oceňování derivátů, či řízení portfolia.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění na pozicích manažerů rizik, kvantitativních analytiků, obchodníků s deriváty nebo strukturovanými produkty, portfoliových manažerů a na dalších kvalifikovaných pozicích v bankách a finančních institucích.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague