Účetnictví a finanční řízení podniku

Obsah oboru

Obor připravuje absolventy pro výkon metodických a řídících funkcí v účetnictví a finančním managementu. Absolventi též získají znalosti a dovednosti k vykonávání regulovaných povolání (např. auditor) po složení profesních zkoušek.

Profil absolventa

Absolventi nacházejí uplatnění ve vrcholovém vedení podniků různých právních forem a všech velikostí, odvětví a oborů, v poradenských a auditorských firmách a také na různých úrovních státní správy a samosprávy.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague