Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy

Související stránky

Obsah oboru

Cílem navazujícího magisterského studia je připravit absolventy pro vyučování ekonomických předmětů na různých typech středních a vyšších odborných škol. Obor je obsahově zaměřen na studium ekonomických předmětů v rozsahu standardního magisterského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a na studium psychologie, pedagogiky a didaktik ekonomických předmětů potřebných pro výchovně vzdělávací činnost.

Profil a uplatnění absolventa

Na základě splnění všech požadavků a podmínek pedagogicko-psychologické a didaktické části a souběžným studiem ekonomických předmětů v rozsahu standardního navazujícího magisterského studia VŠE v Praze získávají absolventi  oboru dvě kvalifikace – ekonomickou a pedagogickou, která je bude opravňovat kvalifikovaně vyučovat ekonomické předměty na středních a vyšších odborných školách. Absolventi též mohou působit ve všech formách podnikového vzdělávání (jako lektoři, při organizaci vzdělávání či v personalistice). Stejně tak se mohou uplatnit jako manažeři v oblasti ekonomické praxe. Úspěšní absolventi magisterského studia získají nezbytné kompetence pro pokračování v doktorském studijním oboru: Teorie vyučování ekonomických předmětů.